Lidé a jejich zkušenost jsou těžištěm naší práce.

Jsme SITUALISTÉ a jdeme přímo do praxe.

„Lidé využitím svého potenciálu ovlivňují konkurenceschopnost celé společnosti. Leader má příležitost vést své lidi k osobnímu a profesnímu mistrovství, a tím přispět k růstu a dlouhodobé udržitelnosti svého podniku.“


Tomáš Hanák a Michal Budík

Jednatelé společnosti Situalist

Rovnováha MBO a MBC

Prosperita společnosti znamená nejen plnit cíle, ale zároveň neustále se posouvat kupředu.

SITUALIST funkčně propojuje řízení podle cílů s řízení podle kompetencí.

Růst kompetencí ovlivňuje kvalitu plnění cílů a naopak.

Kontakt

Neváhejte se na nás obrátit